Monday, August 23, 2010

JMB9 : BERGANTUNG KEPADA SELAIN ALLAH

DSC01226

Susunan : Dr. Abdul Muhsin Bin Muhammad Al Qasim
(Imam dan Khatib Mesjid Nabawy)
Alih Bahasa : Dasman Yahya Ma’aly

POHON2 DAN BATU2 tidak ada yang diharapkan  berkat daripadanya  dan tidak pula yang disebabkan oleh kerananya. Sesungguhnya keduanya hanya makhluk Allah yang tidak dapat mendatangkan manfaat mudharat. Dan mengalirkan darah (berkorban) tidaklah boleh kecuali kerana Allah. Barangsiapa yang menyembelih selain kerana Allah, ia telah terjerembab ke dalam lumpur kemusyrikan. Nabi  s.a.w. bersabda:

“Allah melaknat orang yang menyembelih selain kerana Allah. Allah melaknat orang yang melindungi orang yang berbuat dosa (bid’ah dan kefasikan). Allah melaknat orang yang melaknat kedua ibu bapanya. Dan Allah melaknat orang yang memindahkan perbatasan (tanah).” HR Muslim.

Nazar adalah suatu ibadah yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Nabi s.a.w. bersabda:

“Barangsiapa yang bernazar menaati Allah, maka hendaklah ia menaatinya. Dan barangsiapa yang bernazar  mendurhakai Allah, maka janganlah ia mendurhakaiNya.” HR Al Buhkhari.

Dan barangsiapa yang memohon perlindungan kepada Allah, Allah akan melindunginya. Dan barangsiapa yang berlindung kepada selainNya, maka akan dihinakanNya. Nabi s.a.w. bersabda:

“Barangsiapa yang singgah disuatu tempat, kemudian dia mengucapkan doa: <<A’udzu bikalimaatillahit tammati min syarri ma khalaq>> (Aku berlindung kepada kalimat2 Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk ciptaanNya), maka tidak sesuatupun  yang dapat membahayakannya sampai ia berangkat dari tempat persinggahan itu>>” HR Muslim.    

No comments: