Tuesday, August 31, 2010

JBM13 : BERAMAL KERANA DUNIA

DSC01226

Susunan : Dr. Abdul Muhsin Bin Muhammad Al Qasim
(Imam dan Khatib Mesjid Nabawy)
Alih Bahasa : Dasman Yahya Ma’aly

AMAL shaleh diharapkan dengannya pahala dari Allah semata, bukan dimaksudkan untuk meraih perhiasan dunia. Barangsiapa yang mengarahkan hatinya dengan berbuat amal shaleh kepada perhiasan dunia, amalannya akan dibatal, dan dia akan merugi di akhirat nanti. Allah s.w.t. berfirman:

“Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, nescaya Kami akan berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka didunia dengan sempurna dan mereka didunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang2 yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka. Dan lenyapkanlah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan didunia, dan sia2lah apa yang mereka telah kerjakan.” QS Huud ayat 15-16.

Sunday, August 29, 2010

JBM 12 : RIYA’

DSC01226

Susunan : Dr. Abdul Muhsin Bin Muhammad Al Qasim
(Imam dan Khatib Mesjid Nabawy)
Alih Bahasa : Dasman Yahya Ma’aly

RIYA’ mempunyai pintu2 rahasia, dimana syaitan berusaha keras memasuki hamba2 melaluinya. Nabi s.a.w. bersabda:

“Yang paling saya takutkan terhadap kamu adalah syirik kecil.” Beliau ditanya: “Apakah syirik kecil itu?”
Beliau menjawab: Riya’.” HR Ahmad.

Riya’ adalah penyakit orang yang beramal. Ia membinasakan amalan dan mengundang kemarahan Tuhan. Penyakit riya’ lebih dikhawatirkan terhadap orang2 sholeh daripada Al Masih Ad Dajjal. Nabi s.a.w. bersabda:

“Mahukah kalian saya beritahukan sesuatu yang lebih saya khawatirkan terhadap kalian dari Al Masih Ad Dajjal?” Mereka menjawab: “Ya.” Beliau berkata: “Yaitu syirik yang tersembunyi; apabila seorang laki-laki mendirikan solat, lalu ia mengindahkan sholatnya kerana ada orang yang melihatnya.” HR Abnu Majah.

Friday, August 27, 2010

JMB11 : TAWAKKAL

DSC01226

Susunan : Dr. Abdul Muhsin Bin Muhammad Al Qasim
(Imam dan Khatib Mesjid Nabawy)
Alih Bahasa : Dasman Yahya Ma’aly

MENGANDAIKAN sebab-sebab dengan hati dan anggota tubuh adalah cela pada Tauhid. Sedangkan meninggalkan sebab2 adalah sama sekali adalah kelemahan. Yang wajib adalah melakukan sebab2 yang dibolehkan diiringi dengan hati yang bergantung kepada Allah. Dengan tawakkal kepadaNya semua yang sulit akan menjadi mudah. Rezeki akan dilapangkan dan segala bencana akan terelakkan. Merasa aman dari makar Allah adalah kelalaian yang menipu. Allah berfirman:

“Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah (yang tidak terdugakan)? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang2 yang merugi.” QS Al A’raaf ayat 99.

Adapun memutus harapan dari Allah adalah sebuah keputusan. Allah berfirman:

Ibrahim berkata: Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang2 yang sesat.” QS al Hijr ayat 56.

Sedangkan menggabungkan antara harapan dan perasaan khawatir disertai cinta adalah jalan tengah yang adil.

Wednesday, August 25, 2010

JMB10 : JALAN KELUAR DARI KESULITAN

DSC01226

Susunan : Dr. Abdul Muhsin Bin Muhammad Al Qasim
(Imam dan Khatib Mesjid Nabawy)
Alih Bahasa : Dasman Yahya Ma’aly

APABILA engkau dilanda musibah atau ditimpa kesulitan, maka janganlah meminta bantuan kepada selain Allah. Jangan berdoa kepada selainnya serta jangan pula menundukkan diri kepada orang yang sudah mati dimakamnya atau tulang belulang yang sudah hancur lebur didalam kuburnya. Dan sampaikanlah keinginanmu kepada siapa (Tuhan) yang dilangit, kerana disanalah dikabulkan doa. Allah berfirman:

“Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadaNya.” QS Naml ayat 62.

Dan tidak ada tempat untuk lari dari cubaan.

“Apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan (saja), mengatakan: Kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi.” QS Al Ankabut ayat 2

Dan apabila musibah itu datang menimpamu, maka hadapilah dengan penuh kerelaan dan berserah diri (kepada Allah). Allah s.w.t. berfirman:

“Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah, nescaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya.” QS Al Taghaabun ayat 11.

Alqamah berkata: “Dia adalah seorang yang ditimpa musibah, maka ia menyadari bahawa itu adalah dari sisi Allah, sehingga ia redha dan berserah diri (kepadaNya).”

Janganlah kamu merasa jengkel terhadap musibah yang telah dituliskan, kerana kejengkelan itu tidak akan menghilangkannya. Berhati-hatilah, jangan menyesali kerana telah kurang berhati-hati sebelum ketentuan takdir dengan mengucapkan, “Seandainya’’, kerana sesungguhnya kata-kata itu berasal dari syaitan. Nabi s.a.w bersabda:

“Bersungguh-sungguhlah pada apa yang membawa manfaat kepadamu! Mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah lemah! Dan jika kamu ditimpa sesuatu (musibah), maka janganlah kamu mengatakan : “Seandainya saya melakukan begini, pasti terjadi begini dan begini.” Akan tetapi katakanlah: “Allah telah mentakdirkan, dan apa yang dikehendakiNya. ‘ Dia lakukan. Kerana sesungguhnya perkataan ‘seandainya’ membuka pintu bagi campur tangan syaitan.” HR Muslim.

Oleh sebab itu, serahkanlah segala urusanmu kepada Allah! Kerana, sekali-kali tidak akan datang kepadamu dari nikmat dunia kecuali apa yang telah dikhususkan untukmu daripadanya.

“Katakanlah: Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami.” QS At Taubah ayat 51.

Ubadah Bin Ash Shamit r.a. berkata kepada anaknya: “Wahai anakku! Sesungguhnya kamu tidak akan merasakan manisnya iman, sampai kamu mengetahui bahawasanya apa saja (musibah) yang (ditetapkan) menimpamu tidak akan pernah luput daripadamu. Dan sebaliknya apa saja yang (tidak ditetapkan) menimpamu, tidak akan pernah mengenaimu.”

Monday, August 23, 2010

JMB9 : BERGANTUNG KEPADA SELAIN ALLAH

DSC01226

Susunan : Dr. Abdul Muhsin Bin Muhammad Al Qasim
(Imam dan Khatib Mesjid Nabawy)
Alih Bahasa : Dasman Yahya Ma’aly

POHON2 DAN BATU2 tidak ada yang diharapkan  berkat daripadanya  dan tidak pula yang disebabkan oleh kerananya. Sesungguhnya keduanya hanya makhluk Allah yang tidak dapat mendatangkan manfaat mudharat. Dan mengalirkan darah (berkorban) tidaklah boleh kecuali kerana Allah. Barangsiapa yang menyembelih selain kerana Allah, ia telah terjerembab ke dalam lumpur kemusyrikan. Nabi  s.a.w. bersabda:

“Allah melaknat orang yang menyembelih selain kerana Allah. Allah melaknat orang yang melindungi orang yang berbuat dosa (bid’ah dan kefasikan). Allah melaknat orang yang melaknat kedua ibu bapanya. Dan Allah melaknat orang yang memindahkan perbatasan (tanah).” HR Muslim.

Nazar adalah suatu ibadah yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Nabi s.a.w. bersabda:

“Barangsiapa yang bernazar menaati Allah, maka hendaklah ia menaatinya. Dan barangsiapa yang bernazar  mendurhakai Allah, maka janganlah ia mendurhakaiNya.” HR Al Buhkhari.

Dan barangsiapa yang memohon perlindungan kepada Allah, Allah akan melindunginya. Dan barangsiapa yang berlindung kepada selainNya, maka akan dihinakanNya. Nabi s.a.w. bersabda:

“Barangsiapa yang singgah disuatu tempat, kemudian dia mengucapkan doa: <<A’udzu bikalimaatillahit tammati min syarri ma khalaq>> (Aku berlindung kepada kalimat2 Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk ciptaanNya), maka tidak sesuatupun  yang dapat membahayakannya sampai ia berangkat dari tempat persinggahan itu>>” HR Muslim.    

Sunday, August 22, 2010

JMB8 : MEMAKAI JIMAT ADALAH SYIRIK

DSC01226

Susunan : Dr Abdul Muhsin Bin Muhammad Al Qasim
(Imam dan Khatib Mesjid Nabawy)
Alih Bahasa : Dasman Yahya Ma’aly

JIMAT2  yang terbuat dari gelang2, benang2, kerang2 dan seumpamanya tidaklah berguna bagi pemakainya selain menambah hina dan lemah. Nabi s.a.w.  pernah melihat seorang laki2 ditangannya ada gelang yang terbuat dari tembaga murni. Beliau menegur: “Apa ni?!”

Laki2 itu menjawab: “Ini pelindung dari segala yang melemahkan.”

Beliau memerintahkan : “Bukalah ia, kerana sesungguhnya ia tidak menambahmu, kecuali kelemahan, dan sesungguhnya bila kamu mati sedang gelang itu masih melingkar ditanganmu,  pasti kamu tidak akan beruntung selama2nya.” HR Ahmad.

Memakai jimat2 adalah syirik kepada Allah. Nabi s.a.w. bersabda:

“Sesiapa yang menggantungkan jimat bererti ia telah musyrik.” HR Ahmad.

Dan barangsiapa yang menggantungkan sesuatu (sebagai jimat), Allah akan menyerahkannya kepada sesuatu yang digantungkan itu, sehingga ia binasa. Nabi s.a.w. bersabda:

“Barangsiapa yang menggantungkan sesuatu (sebagai jimat), ia diserahkan kepadanya.” HR Ahmad dan Al Tirmizy.

Friday, August 20, 2010

JMB7 : SIHIR DAN KEDUKUNAN

DSC01226

Susunan : Dr. Abdul Muhsin Bin Muhammad Al Qasim
(Imam dan Khatib Mesjid Nabawy)
Alih Bahasa : Dasman Yahya Ma’aly

SIHIR dapat memadamkan cahaya iman dan meruntuhkan  keislaman. Allah berfirman:

“Demi sesungguhnya mereka telah menyakini bahawa barang siapa yang menukarkan (Kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat.” QS Al Bakarah ayat 102.

Mendatangi dukun2 (peramal) menandakan adanya kerusakan pada agama serta adanya yang kurang pada akal. Allah s.w.t. berfirman:

“Katakanlah:>> Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah.” QS An Naml ayat 65.

Dan Nabi s.a.w. telah bersabda pula:

“Barang siapa yang mendatangi peramal atau <orang pintar>, lalu membenarkan akan apa yang dikatakannya, sungguh  ia telah kafir kepada apa yang diturunkan  kepada Nabi Muhammad.”  HR Ahmad.

Thursday, August 19, 2010

JMB6 : BERDOA KEPADA ORANG2 YANG SUDAH MENINGGAL DUNIA.

DSC01226

Susunan : Dr. Abdul Muhsin Bin Muhammad Al-Qasim
(Iman dan Khatib Mesjid Nabawy)
Alih Bahasa : Dasman Yahya Ma’aly

BERDOA kepada orang2 yang sudah meninggal dunia dan meminta hajat2 kepada mereka adalah doa yang tidak bakal didengar, dan kesulitan2 yang tidak akan diberikan jalan keluarnya. Allah s.w.t. berfirman:

“Dan orang2 yang kamu seru (sembah) selain Allah tiada mempunyai apa2 walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu. Dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Dan dihari kiamat, mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. Dan tidak ada yang dapat memberi keterangan kepadamu  sebagai yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui.” QS Fathir ayat 13-14.

Dan sikap berlebih2an (mengutuskan) orang2 yang sudah mati dan orang2 sholeh  adalah penyebab kekafiran Bani Adam sehingga mereka meninggalkan agama mereka. Sesungguhnya Nabi s.a.w. telah memperingatkan (umat) daripadanya dengan sabdanya:

“Jauhilah olehmu sikap berlebih2an dalam agama, kerana sesungguhnya orang2 yang sebelum kamu telah binasa oleh kerana berlebih2an dalam agama.” HR An Nasa’iy.

Dan seburuk2 makhluk ialah orang yang berdiam dikuburan dan menyerunya selain Allah. Nabi s.a.w. bersabda kepada Ummu Salamah r.a.

“Mereka itu adalah kaum yang apabila seorang hamba sholeh, atau laki2 sholeh meninggal dunia, mereka bangun diatas kuburannya masjid (tempat peribadatan), dan mereka lukis padanya gambar2 itu.  Mereka itu adalah seburuk2 makhluk disisi Allah.”  HR Al-Bukhari dan Muslim.

Wednesday, August 18, 2010

JBM5 : ORANG YANG DZALIM

DSC01226

Susunan : Dr. Abdul Muhsin Bin Muhammad al-Qasim
(Imam dan Khatib Mesjid Nabawy)
Alih Bahasa : Dasman Yahya Ma’aly
 

SIAPA yang menyeru selain Allah, sungguh telah mendzalimi dirinya. Allah berfirman :

“Dan janganlah kamu menyembah apa2 yang tidak memberi menafaat dan tidak (pula)  memberi mudharat kepadamu, selain Allah, sebab jika kamu berbuat (yang demikian) itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang2 yang dzalim” QS Yunus ayat 106.

Barangsiapa yang berlutut didepan berhala atau menunduk didepan kubur sambil berharap manfaat daripadanya, ia benar2 telah mencari sesuatu yang mustahil dan mengira fatamorgana itu air. Allah berfirman:

“Dan sesiapa yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan2 selain Allah, yang tiada dapat memperkenankan (doa)nya sampai hari kiamat dan mereka lalai dari (memperhatikan) doa mereka? Dan apabila manusia dikumpul (pada hari kiamat), nescaya sembahan2 itu menjadi musuh  mereka dan mengingkari pemujaan2 mereka” QS Al Ahqaaf ayat 5-6.

Monday, August 16, 2010

JMB4 : BAHAYA SYIRIK

DSC01226

Susunan: Dr. Abdul Muhsin Bin Muhammad Al-Qasim
(Imam dan Khatib Mesjid Nabawy)
Alih Bahasa: Dasman Yahya al-Ma’aly

SYIRIK akibatnya fatal, dapat membatalkan amalan dan membuat Tuhan murka. Allah Ta’ala berfirman:

“Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang sebelummu>> “Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), nescaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang2 yang rugi” QS Az-Zumar ayat 65.

Dan Nabi s.a.w. telah bersabda: “Barang siapa yang meninggal sedang ia menyeru (tuhan) tandingan selain Allah, pasti akan masuk neraka.” HR A-Bukhary.

Bahkan syirik itu menyebabkan (seseorang) kekal didalam neraka, sebagaimana firman Allah s.w.t.

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendakiNya.”  QS An Nisaa ayat 48.

Dan kerana syirik menyebabkan kebinasaan di dunia dan akhirat, Ibrahim Al Khalil ‘alaihis salam berdoa kepada Tuhannya agar Dia melindunginya daripadanya.

Allah berfirman mengesahkan tentang itu: “Dan jauhkanlah aku berserta anak cucuku daripada menyembah berhala2” QS Ibrahim ayat 35.

Ibrahim At Taimy rahimatullah berkata: “Siapakah yang dapat menjamin dirinya selamat dan syirik selain Nabi Ibrahim?!”

Dan sebaik2 dakwah yang disampaikan oleh seorang da’i ialah dakwah kepada kalimat tauhid dan semua yang ditunjukkannya. Nabi s.a.w. telah berpesan kepada Mu’adz bin Jabal r.a.

“Sesungguhnya kamu akan didatangi suatu kaum ahli kitab, maka hendaklah yang pertama sekali kamu serukan kepada mereka, beribadah (hanya) kepada Allah” HR Al-Bukhary dan Muslim.

Saturday, August 14, 2010

JMB3 : KEUTAMAAN TAUHID

DSC01226

Susunan: Dr. Abdul Muhsin Bin Muhammad Al-Qasim
(Imam dan Khatib Mesjid Nabawy)
Alih Bahasa : Dasman Yahya Al-Ma’aly
 

SIAPA yang konsisten beribadah kepada Allah Jalla wa ‘Ala, akan mendapatkan rasa aman pada dirinya, hartanya, anaknya dan rumahnya, dan akan mendapat keamanan pula dikuburnya dan pada hari pengumpulan dan perhitungan (kiamat). Allah s.w.t. berfirman:

“Orang2 yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezhaliman (syirik),  mereka itulah yang mendapat keamanan  dan mereka itu adalah orang2 yang mendapat petunjuk.” QS Al-An’aam ayat 82.

Dan tauhid yang benar adalah pembersih dosa2, penghapus kesalahan2 dan penghalang dari masuk neraka.Nabi s.a.w. bersabda:

“Sesungguhnya Allah telah mengharamkan terhadap neraka, orang yang mengucapkannya << Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah>>,  dia mengucap itu kerana mencari wajah Allah”. HR Al-Bukhary dan Muslim.

Maka barang siapa yang merealisasikan tauhid yang wajib dan yang sunat, akan masuk syurga tanpa hisab.

Sesungguhnya Nabi s.a.w.  telah menyebutkan ciri2 mereka dengan sabdanya:

“Mereka itu ialah orang2 yang tidak meminta diruqyah (dimantera secara syar’i), tidak percaya pada arah terbangnya burung (dalam menentukan keberuntungan atau kesialan), tidak berobat dengan cara membakar dengan api, dan kepada Tuhan mereka, mereka bertawakkal” HR Al-Bukhary dan Muslim.

Maka orang2 itu jiwa mereka terpaut pada Allah dan hati mereka menyerahkan segala urusan kepadaNya.

Thursday, August 12, 2010

JMB2 : RUKUN-RUKUN TAUHID

DSC01226 

Susunan: Dr. Abdul Muhsin Bin Muhammad Al-Qasim
(Iman dan Khatib Mesjid Nabawy)
Alih Bahasa: Dasman Yahya al-Ma’aly

AGAMA ISLAM berdiridi atas prinsip nafi (meniadakan) dan  itsbat (menetapkan),  dimana Islam seseorang tidak benar kecuali dengan kedua prinsip tersebut.  Iaitu berlepas diri dari  (menafikan) tuhan-tuhan (lain) dan para penyembahnya serta menetapkan penghambaan hanya kepada Allah. Allah Jalla wa ‘Ala berfirman:

“Kerana itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” QS Al-Baqarah ayat 256.

Dan Rasulullah s.a.w. bersabda: “Barang siapa yang mengatakan: Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan kafir  kepada semua yang disembah selain Allah, maka haramlah darah dan hartanya (diperangi),  dan perhitungannya terserah kepada Allah.” HR Bukhary dan Muslim.

Dan sebesar2 perintah didalam Islam adalah perintah tauhid, dan sebesar2 larangan didalam Islam  adalah larangan dari  lawan tauhid itu. Nabi s.a.w. pernah bertanya: “Apakah dosa yang paling besar? >> Beliau menjawab “(Yaitu) kamu menjadikan bagi Allah tandingan, sedangkan Dia telah menciptakanmu.” HR Al-Bukhary dan Muslim.

Dan dakwah para rasul semuanya berpunca pada perintah mengesakan Allah dengan hanya beribadah kepadaNya dan memperingatkan  jangan sampai melakukan kesyirikan  atau terjerumus ke dalam wilayahnya.

Allah berfirman: “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): “Sembahlah Allah (sahaja), dan jauhilah Thaghut itu.” QS An Nahl ayat 36.  

Tuesday, August 10, 2010

JALAN MENUJU BAHAGIA

DSC01226_thumb

Susunan: Dr. Abdul Muhsin Bin Muhammad Al-Qasim
(Imam dan Khatib Mesjid Nabawy)
Alih Bahasa : Dasman Yahya Ma’aly

KEBAHAGIAN HAMBA  terletak pada kesempurnaan penghambaannya kepada Allah. Dan merealisasikan penghambaan itu ialah dengan mengikhlaskan amalan kerana Allah dan mengikut petunjuk Nabi s.a.w. Apabila seorang hamba melakukan suatu amalan  sedang ia tidak ikhlas melakukannya kerana Allah, maka amalan itu akan menjadi sia2. Allah Taala berfirman:

Dan Kami hadapi segala amal (kebaikan) yang mereka kerjakan. lalu kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan.”
QS Al-Furqan ayat 23.

Dan apabila ia dalam melakukan amal kebaikan itu ikhlas kerana Allah, namun tidak mengikut petunjuk Nabi s.a.w., maka amalannya itu akan ditolak (dikembalikan) kepadanya. Nabi s.a.w. bersabda:

Barang siapa yang memperbuat suatu amalan yang tidak berdasarkan perintah kami, maka amalan itu ditolak” HR Muslim.

Dan apabila amalan itu sudah ikhlas (kerana Allah) lagi benar (mengikut petunjuk Rasulullah), maka ia akan diterima dan dsyukuri. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

“Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal holeh, bagi mereka adalah syurga Firdaus menjadi tempat tinggal”. QS Al-Kahfi ayat 107.

 

 

Sunday, August 8, 2010

ISIAN DIBULAN RAMADHAN AL MUBARAK

SESUAI dengan bulan Ramadhan Al-Mubarak, ma cuma ingin berkongsi ilmu.

Ketika ma mengerjakan haji tahun lepas, memang banyaklah cenderahati yang berbentuk bahan cetakan yang diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa untuk renungan bagi menambahkan ilmu pengetahuan tentang agama.

Senaskah Al-Quran ul-Karim terjemahan yang sangat menarik, diberikan ketika kami hendak menaiki pesawat untuk berangkat pulang.

DSC01227

Begitu juga pada ketika kami membuat ziarah samada di Mekah atau Madinah, ada beberapa buku termasuk bersaiz poket, dan risalah yang masih ma simpan.

Antaranya:-

DSC01224 DSC01225

Yang paling menarik hati ma, ialah JALAN MENUJU BAHAGIA. Walaupun hanya berbentuk risalah tapi sangat padat dan mudah difahami.

Pendek kata ma memang sangat seronok membacanya.

DSC01226_thumb_thumb\

JALAN MENUJU BAHAGIA disusun oleh Dr. Abdul Muhsin Bin Muhammad AL-Qasim, Imam dan Khatib Mesjid Nabawy. Dan dialih bahasakan oleh Dasman Yahya Ma’aly.

Ma akan menyalinkannya semula untuk tatapan kalian, bukan menunjuk pandai atau bertujuan mengajar, hanya sekadar sebagai sajian dibulan Ramadhan yang mulia ini, untuk perkongsian kita bersama…. Insya Allah….

Thursday, August 5, 2010

MERAGUT DIBULAN RAMADHAN

MASA …  masa, letihnya mengejar masa yang berlalu tanpa menoleh kebelakang walau sesaat.

Begitulah setiap kali menjelang puasa dan raya…. Kalau tak letih dan penat dulu, tak rayalah  namanya…  Kadang2 stres juga dibuatnya.

Tapi bukan itu yang nak ma kesahkan kali ni… Cuma bila menjelangnya puasa, ingatan ma tak mungkin dapat melupakan satu kejadian yang menimpa ma  2 tahun lapas, 1 Ramadhan 1429H, bersamaan 2008M. Maaf  tarikh masihinya tak ingat….

Kejadian itu berlaku kira2 pukul 10.00 pagi.  Di laman dapur rumah ma sendiri.

Biasalah hari pertama puasa, keletihan bersahur mungkin…rumah2 jiran sebelah pun tertutup lagi. Memang sunyi sepi pagi tu.

Ma ketika tu sedang membersih laman, menyiram pokok2 yang tak berapa nak hidup tu…..

Tiba2 lalu sebuah motor dengan penunggang dan pemboncing dibelakangnya. Nampak macam nak terus ke dalam kampung aje …. tapi tiba2 dia buat emergency break betul2 didepan ma. 

Si penunggang melepaskan si pemboncing, dan terus pergi. Si pemboncing merapati ma, bertanya dengan menggaru2 belakang tengkoknya… macam orang sesat, kononnya      mencari  rumah seseorang….

Ma  ni memang jenis  orang yang tak berapa mudah  percayakan orang. Terasa juga dalam hati ni, kalau nak cari rumah orang pun, kenapa sampai nak masuk ke dalam pagar rumah ma. Dalam pagar ni tak ada rumah sesiapa pun, kecuali rumah ma…

Ma  bertanya padanya rumah sapa yang dicarinya, dia mengambil peluang makin dekat pada ma. Dalam keadaan was2 ma cuba berundur.

Tapi dek kerana orangnya yang agak tinggi, cuma selangkah eja jangkauan kakinya yang panjang tu, dah dapat rapat dengan ma. Sambil   katanya : mencari rumah Pak Ali… tangannya dah menuju ke leher ma.  Ketika tu memang ma pakai rantai yang agak kasar juga.

Tapi belum sempat tangannya sampai, ma tutup rantai ma dengan kedua2 tangan. Ma pegang kuat2 bersekali dengan kolar baju.

Ma menjerit sekuat2 hati…. Tolong… tolong… tolongtolong… aje… Tak ingat perkataan lain, dan tak ingat kalau2 dia ada bawa apa2 senjata tajam ke…..

Ma hilang imbangan… undur punya undur… jatuh terlentang.  Dia datang rapat dan cuba pula mencari rantai melalui belakang leher ma dan  sesungguh hati menariknya… Dan ma dapat rasakan rantai ma putus.

Dalam keadaan terlentang tu, ma terkial2, menendang2 dan  memusing2 untuk menyelamatkan rantai ma dari diragutnya.

Si jiran sebelah ma pulak, bila dia dengar suara ma menjerit, dia ingat ma kena gigit ular. Disangkanya budak yang nak meragut tu datang nak menolong!

Bila dia nak keluar, dia ternampaklah si penunggang motor tu, sedang menunggu anak didik nya dipenjuru pagar rumah ma… barulah dia sedar ma bukan digigit ular…

Dan setelah disergah oleh anak bujang jiran ma, barulah si jahanam tu melarikan diri. Dah tentulah dia frust, kerjanya nak cari ‘pahala’ dibulan Ramadhan Al-Mubarak menemui kegagalan.

Begitulah alkesahnya… Sampailah sekarang ma memang trauma dengan mat2 motor.  Kalau mat motor lalu aje dekat ma, ma akan mengelak… takut!

Semasa  pergi buat repot polis… dia boleh  tergelak dengar cerita kita, dan sempat pulak bertanya…

Kak, masa kak jatuh terlentang tu, kak pakai kain ke pakai seluar?

Nasib baiklah ma pakai seluar panjang, kalau tidak lagi besarlah gelak dia agaknya…!