Friday, August 20, 2010

JMB7 : SIHIR DAN KEDUKUNAN

DSC01226

Susunan : Dr. Abdul Muhsin Bin Muhammad Al Qasim
(Imam dan Khatib Mesjid Nabawy)
Alih Bahasa : Dasman Yahya Ma’aly

SIHIR dapat memadamkan cahaya iman dan meruntuhkan  keislaman. Allah berfirman:

“Demi sesungguhnya mereka telah menyakini bahawa barang siapa yang menukarkan (Kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat.” QS Al Bakarah ayat 102.

Mendatangi dukun2 (peramal) menandakan adanya kerusakan pada agama serta adanya yang kurang pada akal. Allah s.w.t. berfirman:

“Katakanlah:>> Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah.” QS An Naml ayat 65.

Dan Nabi s.a.w. telah bersabda pula:

“Barang siapa yang mendatangi peramal atau <orang pintar>, lalu membenarkan akan apa yang dikatakannya, sungguh  ia telah kafir kepada apa yang diturunkan  kepada Nabi Muhammad.”  HR Ahmad.

No comments: