Wednesday, August 25, 2010

JMB10 : JALAN KELUAR DARI KESULITAN

DSC01226

Susunan : Dr. Abdul Muhsin Bin Muhammad Al Qasim
(Imam dan Khatib Mesjid Nabawy)
Alih Bahasa : Dasman Yahya Ma’aly

APABILA engkau dilanda musibah atau ditimpa kesulitan, maka janganlah meminta bantuan kepada selain Allah. Jangan berdoa kepada selainnya serta jangan pula menundukkan diri kepada orang yang sudah mati dimakamnya atau tulang belulang yang sudah hancur lebur didalam kuburnya. Dan sampaikanlah keinginanmu kepada siapa (Tuhan) yang dilangit, kerana disanalah dikabulkan doa. Allah berfirman:

“Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadaNya.” QS Naml ayat 62.

Dan tidak ada tempat untuk lari dari cubaan.

“Apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan (saja), mengatakan: Kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi.” QS Al Ankabut ayat 2

Dan apabila musibah itu datang menimpamu, maka hadapilah dengan penuh kerelaan dan berserah diri (kepada Allah). Allah s.w.t. berfirman:

“Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah, nescaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya.” QS Al Taghaabun ayat 11.

Alqamah berkata: “Dia adalah seorang yang ditimpa musibah, maka ia menyadari bahawa itu adalah dari sisi Allah, sehingga ia redha dan berserah diri (kepadaNya).”

Janganlah kamu merasa jengkel terhadap musibah yang telah dituliskan, kerana kejengkelan itu tidak akan menghilangkannya. Berhati-hatilah, jangan menyesali kerana telah kurang berhati-hati sebelum ketentuan takdir dengan mengucapkan, “Seandainya’’, kerana sesungguhnya kata-kata itu berasal dari syaitan. Nabi s.a.w bersabda:

“Bersungguh-sungguhlah pada apa yang membawa manfaat kepadamu! Mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah lemah! Dan jika kamu ditimpa sesuatu (musibah), maka janganlah kamu mengatakan : “Seandainya saya melakukan begini, pasti terjadi begini dan begini.” Akan tetapi katakanlah: “Allah telah mentakdirkan, dan apa yang dikehendakiNya. ‘ Dia lakukan. Kerana sesungguhnya perkataan ‘seandainya’ membuka pintu bagi campur tangan syaitan.” HR Muslim.

Oleh sebab itu, serahkanlah segala urusanmu kepada Allah! Kerana, sekali-kali tidak akan datang kepadamu dari nikmat dunia kecuali apa yang telah dikhususkan untukmu daripadanya.

“Katakanlah: Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami.” QS At Taubah ayat 51.

Ubadah Bin Ash Shamit r.a. berkata kepada anaknya: “Wahai anakku! Sesungguhnya kamu tidak akan merasakan manisnya iman, sampai kamu mengetahui bahawasanya apa saja (musibah) yang (ditetapkan) menimpamu tidak akan pernah luput daripadamu. Dan sebaliknya apa saja yang (tidak ditetapkan) menimpamu, tidak akan pernah mengenaimu.”

No comments: