Monday, August 16, 2010

JMB4 : BAHAYA SYIRIK

DSC01226

Susunan: Dr. Abdul Muhsin Bin Muhammad Al-Qasim
(Imam dan Khatib Mesjid Nabawy)
Alih Bahasa: Dasman Yahya al-Ma’aly

SYIRIK akibatnya fatal, dapat membatalkan amalan dan membuat Tuhan murka. Allah Ta’ala berfirman:

“Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang sebelummu>> “Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), nescaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang2 yang rugi” QS Az-Zumar ayat 65.

Dan Nabi s.a.w. telah bersabda: “Barang siapa yang meninggal sedang ia menyeru (tuhan) tandingan selain Allah, pasti akan masuk neraka.” HR A-Bukhary.

Bahkan syirik itu menyebabkan (seseorang) kekal didalam neraka, sebagaimana firman Allah s.w.t.

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendakiNya.”  QS An Nisaa ayat 48.

Dan kerana syirik menyebabkan kebinasaan di dunia dan akhirat, Ibrahim Al Khalil ‘alaihis salam berdoa kepada Tuhannya agar Dia melindunginya daripadanya.

Allah berfirman mengesahkan tentang itu: “Dan jauhkanlah aku berserta anak cucuku daripada menyembah berhala2” QS Ibrahim ayat 35.

Ibrahim At Taimy rahimatullah berkata: “Siapakah yang dapat menjamin dirinya selamat dan syirik selain Nabi Ibrahim?!”

Dan sebaik2 dakwah yang disampaikan oleh seorang da’i ialah dakwah kepada kalimat tauhid dan semua yang ditunjukkannya. Nabi s.a.w. telah berpesan kepada Mu’adz bin Jabal r.a.

“Sesungguhnya kamu akan didatangi suatu kaum ahli kitab, maka hendaklah yang pertama sekali kamu serukan kepada mereka, beribadah (hanya) kepada Allah” HR Al-Bukhary dan Muslim.

No comments: