Tuesday, September 7, 2010

JMB19 : MENUTUP AURAT DAN MENJAGA KESUCIAN DIRI

DSC01226

Susunan : Dr. Abdul Muhsin Bin Muhammad Al Qasim
(Imam dan Khatib Mesjid Nabawy)
Alih Bahasa : Dasman Yahya Ma’aly

KEINDAHAN wanita terletak pada kemahuannya menutup ‘aurat. Kecantikannya terlihat pada kesedarannya memakai hijab dan perhiasannya adalah berpegang teguh pada agamanya. Dan wanita zaman sahabat adalah teladan yang pantas dijadikan panutan dalam berhijab, menutup aurat dan bersifat pemalu. Allah s.w.t. berfirman:

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri2mu, anak2 perempuanmu dan isteri2 orang mukmin: >> hendaklah mereka menghulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka.>> Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, kerana itu mereka tidak diganggu.” QS Al Ahzab ayat 59.

MATA PENCARIAN YANG HALAL

HARTA yang halal membawa kebaikan kepada agama, kekuatan pada tubuh, hidayah kepada anak2, keberkatan dalam pemberian dan menjadimpenyebab dikabulkan do’a serta mengikuti teladan para nabi. Allah Ta’ala berfirman:

“Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik2, dan kerjakanlah amal yang shaleh.”

No comments: