Friday, September 3, 2010

JMB15 : ORANG YANG MEMINTA DENGAN MENYEBUT NAMA ALLAH

DSC01226

Susunan : Dr. Abdul Muhsin Bin Muhammad Al Qasim
(Imam dan KHatib Mesjid Nabawy)
Alih Bahasa : Dasman Yahya Ma’aly

TERMASUK memuliakan Allah, tidak menolak seseorang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Nabi s.a.w. bersabda:

“Barangsiapa yang meminta perlindungan dengan nama Allah, maka lindungilah dia. Barangsiapa yang meminta dengan menyebut nama Allah, maka berilah dia. Dan barangsiapa yang mengundangmu, maka jawablah undangannya.” HR Abu Daud.

Sedangkan mencela masa dan perubahan iklimnya dari panas dan dingin, adalah sama dengan menyakiti Tuhan alam semesta. Nabi s.a.w. bersabda:

“Allah azza wa Jalla berfirman: “Anak Adam menyakitiku, ia mencela zaman, sedangkan Akulah zaman itu. Di tangan Ku-lah segala urusan. Aku mengganti2kan malam dan siang.” HR Al Bukhary.

No comments: