Monday, September 6, 2010

JMB18 ": MENDENGAR LAGU

DSC01226

Susunan : Dr. Abdul Muhsin Bin Muhammad Al Qasim
(Imam dan Khatib Mesjid Nabawy)
Alih Bahasa : Dasman Yahya Ma’aly

MENDENGAR lagu termasuk dosa yang membuat hati gelap serta menjadi penghalang dari mendengarkan Al Quran Al Karim. Manfaatnya tidak ada sama sekali. Nabi s.a.w. bersabda:

“Akan datang masanya diantara umatku ada beberapa kaum yang menghalalkan zina, sutera, khamar dan alat2 musik.” HR Al Bukhary.

Dan sebaik2 yang didengarkan hamba adalah firman Tuhan semesta alam. Didalamnya terdapat cahaya, petunjuk dan kesembuhan.

MELIHAT YANG DIHARAMKAN

MENUNDUKKAN pandangan dari melihat wanita2 yang diharamkan (melihatnya) dapat membersihkan jiwa, meninggikan darjat dan merupakan ketaatan kepada Allah. Allah Jalla wa ‘Ala berfirman:

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: >> hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci dari mereka.” QS An Nur ayat 30.

No comments: