Tuesday, August 31, 2010

JBM13 : BERAMAL KERANA DUNIA

DSC01226

Susunan : Dr. Abdul Muhsin Bin Muhammad Al Qasim
(Imam dan Khatib Mesjid Nabawy)
Alih Bahasa : Dasman Yahya Ma’aly

AMAL shaleh diharapkan dengannya pahala dari Allah semata, bukan dimaksudkan untuk meraih perhiasan dunia. Barangsiapa yang mengarahkan hatinya dengan berbuat amal shaleh kepada perhiasan dunia, amalannya akan dibatal, dan dia akan merugi di akhirat nanti. Allah s.w.t. berfirman:

“Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, nescaya Kami akan berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka didunia dengan sempurna dan mereka didunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang2 yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka. Dan lenyapkanlah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan didunia, dan sia2lah apa yang mereka telah kerjakan.” QS Huud ayat 15-16.

No comments: