Sunday, August 29, 2010

JBM 12 : RIYA’

DSC01226

Susunan : Dr. Abdul Muhsin Bin Muhammad Al Qasim
(Imam dan Khatib Mesjid Nabawy)
Alih Bahasa : Dasman Yahya Ma’aly

RIYA’ mempunyai pintu2 rahasia, dimana syaitan berusaha keras memasuki hamba2 melaluinya. Nabi s.a.w. bersabda:

“Yang paling saya takutkan terhadap kamu adalah syirik kecil.” Beliau ditanya: “Apakah syirik kecil itu?”
Beliau menjawab: Riya’.” HR Ahmad.

Riya’ adalah penyakit orang yang beramal. Ia membinasakan amalan dan mengundang kemarahan Tuhan. Penyakit riya’ lebih dikhawatirkan terhadap orang2 sholeh daripada Al Masih Ad Dajjal. Nabi s.a.w. bersabda:

“Mahukah kalian saya beritahukan sesuatu yang lebih saya khawatirkan terhadap kalian dari Al Masih Ad Dajjal?” Mereka menjawab: “Ya.” Beliau berkata: “Yaitu syirik yang tersembunyi; apabila seorang laki-laki mendirikan solat, lalu ia mengindahkan sholatnya kerana ada orang yang melihatnya.” HR Abnu Majah.

No comments: